Het Leidse college van burgemeester en wethouders wil dat in wijksportpark Roomburgerpark een extra hockeyveld wordt aangelegd en dat er een gedeeld veld voor hockey en korfbal komt in het sportpark aan de Cronesteinkade.

De gemeente wil dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de parken in de wijk en wil ook de huidige verenigingen en organisaties die een plekje in de parken hebben behouden. Dat geldt voor zowel de tennisvereniging, de speeltuin, de kinderopvang en de hockeyclub als voor de korfbalvereniging.

In zijn brief aan de raad benadrukt wethouder Paul Dirkse dat er multifunctionele ontmoetingsplekken in beide parken moeten komen die ook toegankelijk zijn voor mensen uit de buurt en dat de groenbeleving en de biodiversiteit moeten worden vergroot.

In een haalbaarheidsonderzoek werden diverse scenario's bekeken. Op basis van de eindrapportage en gesprekken met belanghebbende heeft het college een keuze gemaakt.

Scenario 1 voor Roomburgerpark

Voor Roomburgerpark stelt het college voor scenario 1 te kiezen. In het haalbaarheidsonderzoek wijksportpark Roomburgerpark wordt scenario 1 een minimale herschikking genoemd.

Waarbij er een hockeyveld bijkomt, een tennisveld wordt verplaatst en er extra parkeerruimte wordt gerealiseerd aan de Kanaalweg.

Scenario B voor sportpark Cronesteinkade

Voor sportpark Cronesteinkade stelt het college voor scenario B te kiezen. Waarbij het college wil inzetten op intensiever gebruik van het terrein, een veld dat zowel voor korfbal als hockey geschikt is en een duurzame verankering van stadstuinderij Het Zoete Land.

In dat scenario moet het multifunctionele paviljoen dat dienst doet als kantine en kleedkamer en huisvesting biedt aan buitenschoolse kinderopvang.

Eerder al handtekeningenactie gestart

De Vrienden van het Roomburgerpark en drie Verenigingen van Eigenaren (VVE's) uit de omliggende straten zijn erg teleurgesteld dat de gemeente openbaar groen wil opofferen voor een hockeyveld en parkeerplaatsen.

Zij zijn al eerder een handtekeningenactie gestart. Inmiddels heeft dat 3.825 steunbetuigingen opgeleverd.

Op donderdag 9 mei wordt het voorstel van het college besproken in de raadscommissie Onderwijs en samenleving.