De gemeente Leiden gaat vanaf volgend jaar alle publieke diensten aanbieden op het stadskantoor, zoals onder meer de aanvraag van paspoorten en vergunningen. Hiervoor wordt het moderne gebouw Level, vlak bij het centraal station, geschikt gemaakt.

In datzelfde gebouw wordt een deel van de begane grond onder handen genomen, evenals de vier verdiepingen daarboven. De aanbesteding voor deze verbouwing is gewonnen door Du Prie bouw & ontwikkeling. Zij beginnen eind deze maand met de verbouwing die naar verwachting eind 2019 klaar is.

De voorbereidingen voor de interne verbouwing vinden in de komende weken plaats. Bewoners en organisaties in het stationsgebied worden geïnformeerd over de planning en bouwwerkzaamheden tijdens een informatiebijeenkomst. De bouwwerkzaamheden vinden volledig inpandig plaats, waarbij de ruimtes worden heringericht naar een kantooromgeving en publieksfunctie, inclusief de daarbij benodigde voorzieningen.

De gemeente Leiden kiest voor eigentijdse en duurzame huisvesting. Het huren van een leegstaand, relatief nieuw pand biedt de gemeente de mogelijkheid om flexibeler met huisvesting om te gaan. Daarnaast is het stadskantoor straks een moderne, prettige werkomgeving voor medewerkers gericht op samenwerking met en voor de stad.

Nadat de medewerkers van het stadhuis naar het stadskantoor zijn verhuisd, kunnen de verbouwingswerkzaamheden van het stadhuis beginnen. Deze duren naar verwachting anderhalf jaar. Ook het stadhuis wordt geschikt gemaakt voor flexibel en samenwerkingsgericht werken en om optimaal en duurzaam in te kunnen zetten als werkplek voor ambtenaren. Het stadhuis blijft in gebruik als "het huis van de democratie", trouwlocatie en ontmoetingsplek voor inwoners, ondernemers en bestuur.