Anemoon bv in Leiden voldoet aan een deel van de eerder opgelegde aanwijzing, laat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd woensdag weten. Eerder kreeg het woonzorgcentrum aan de Hoge Dijk een dwangsom opgelegd, omdat het niet tijd voldeed aan de aanwijzing.

De IGJ hield vorig jaar een inspectiebezoek bij Anemoon, waaruit bleek dat het onvoldoende scoorde op de meeste door de inspectie getoetste normen.

Dit was op het gebied van persoonsgerichte zorg, deskundigheid zorgverlener, inzet voldoende deskundig personeel en sturen op kwaliteit en veiligheid.

Vervolgens kreeg het woonzorgcentrum een aanwijzing opgelegd die bestond uit twee delen. Met een aanwijzing kan de inspectie verplichten om verbetermaatregelen te nemen.

Anemoon had maand om deskundig personeel te realiseren

Anemoon moest binnen een maand genoeg deskundig personeel hebben. Binnen vier maanden moesten de andere verbeteringen geregeld zijn. Omdat het Anemoon niet lukte om binnen een maand aan het eerste deel van de aanwijzing te voldoen, kreeg het een dwangsom opgelegd.

Inmiddels heeft Anemoon wel voldaan aan dit deel en heeft zij voldoende deskundig personeel. Omdat dit niet lukte binnen het opgelegde tijdsbestek, moet de organisatie de volledige dwangsom betalen.

De inspectie laat later weten of Anemoon heeft voldaan aan de andere verbeterpunten.