De gemeente Leiden stelt 2,9 miljoen euro beschikbaar als aanvullend krediet voor twee verdiept aangelegde gymzalen bij Athena. Dat is de locatie Fruinlaan van het Stedelijk Gymnasium.

De locatie Athena wordt uitgebreid met twee gymzalen en extra lokalen.

Voor de uitbreiding is dekking gevonden binnen de onderwijsbegroting. Een deel van het eerder gereserveerde budget voor gymzalen en woningbouw bij de St. Josephschool in de Oppenheimstraat kan worden ingezet voor deze plannen. Die kwamen al in 2014 tot stand.

Vertraging werd onder meer opgelopen door een mislukte aanbesteding.