Meer Leidenaren zijn sinds 2014 gaan sporten. Dat blijkt uit een evaluatie van de vorige sportnota 'Verleiden tot bewegen' die het college van burgemeesters en wethouders had vastgesteld.

De evaluatie geeft aan in hoeverre de ambities van die sportnota over de periode 2014-2018 zijn gerealiseerd. Het percentage Leidenaren dat maandelijks sport is die jaren gestegen van 61 tot 75 procent, licht sportwethouder Paul Dirkse toe.

Ook het aanpakken van de sportaccommodaties en het versterken van de Leidse sportverenigingen zijn volgens de sportwethouder doelen die "binnen bereik" zijn en waar "hard aan wordt gewerkt".

Daarnaast stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om de motie 'sport voor iedereen' af te doen. Daarin wordt opgeroepen om zorg te dragen voor meer sportaanbod voor kwetsbare groepen, zoals mensen met een functiebeperking, waarbij ook de aanbodkant van de verenigingen samen met de breedtesportcoördinator is bekeken.