Burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk werkt onder de naam Buurtenergie aan een volwaardig alternatief voor plannen voor het energiepark aan de Langegracht in Leiden. Hierbij krijgen ze hulp van gebiedsontwikkelaar BPD, zelfbouwer Steenvlinder en woningcorporatie De Sleutels.

Het initiatief wil dat de wens van bewoners leidend is bij de realisering van het gebied. "Wij betwijfelen waar de gemeente haar prioriteit legt: bij omwonenden of instructies vanuit de politiek", zegt Rutger Engelhard, voorzitter van het Nieuw Leids Bolwerk.

Het initiatief wil met een 'doorgetimmerd plan' op de proppen komen dat de gemeente niet kan weigeren.

Het in de arm nemen van een grote speler als BPD, in 2018 goed voor een omzet van 1,8 miljard euro, heeft bij de gemeente voor gefronste wenkbrauwen gezorgd. In een brief schrijft de gemeente dat veel commerciële partijen belangstelling tonen in het gebied en dat er 'geen verwachtingen moeten worden gewekt die niet waar kunnen worden gemaakt'.

Gebiedsvisie zal basis vormen voor ontwikkeling energiepark

Op 6 juni presenteren de bewoners twee of drie toekomstscenario’s voor het gebied. In diezelfde periode presenteert de gemeente Leiden de uitkomsten van het participatietraject in een gebiedsvisie voor het energiepark.

Die gebiedsvisie zal, eenmaal aangenomen door de gemeenteraad, de basis vormen voor de verdere ontwikkeling van het energiepark.