Bij het Leidens Ontzet moet er meer ruimte gecreëerd worden op de Warenmarkt en moet er een betere taakverdeling komen tussen de gemeente en politie. Dat beveelt het rapport 'Beheersbare drukte' aan, dat het Event Safety Institute in opdracht van burgemeester Lenferink heeft opgesteld.

De burgemeester heeft het rapport laten opstellen omdat het open karakter en het grote aantal bezoekers van het Leidens Ontzet ook een veiligheidsrisico vormen. Met name omdat het op sommige plaatsen al te druk is en het bezoekersaantal jaarlijks blijft groeien.

Een belangrijke aanbeveling is het onder één organisator brengen van alle 3 oktober-activiteiten in de stad. Of dat mogelijk is, weet burgemeester Lenferink niet, wel hoopt hij stappen in die richting te kunnen zetten door de horeca-ondernemers beter te laten samenwerken.

In het rapport staat verder dat de Warenmarkten ruimer van opzet moeten worden met minder kramen, zodat de doorstroming verbetert. Ook moeten de hulpdiensten niet alleen vooraf, maar ook tijdens het feest controles uitvoeren en moet er een betere taakverdeling komen tussen gemeente en politie.

Afgelopen jaren al maatregelen getroffen

De afgelopen jaren werden er al maatregelen genomen om de viering zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zo werd crowd-control ingezet, waarbij de gemeente via matrixborden waarschuwde als het ergens te druk dreigde te worden.

Ook werd er vorig jaar geëxperimenteerd met hekken rondom delen rond de Nieuwe Rijn.