De gemeente Leiden trekt bijna zeven ton uit om uit te zoeken of de vijfhonderd subsidies met een totaal bedrag van zo’n 27 miljoen euro nog wel in voldoende mate bijdragen aan het doel waarvoor ze gegeven worden.

Volgens wethouder Marleen Damen hoeft de operatie geen bezuiniging op te leveren. Wel voorziet ze een verschuiving van het subsidiegeld, omdat bijvoorbeeld dubbelingen uit het subsidiebeleid worden gehaald.

Met het ontdubbelen komt geld vrij dat, als het aan Damen ligt, ingezet kan worden voor het ondersteunen van nieuwe doelen.

Verschillende partijen in de raad hadden kritiek op een deel van het 'Programmaplan Sterke Sociale Basis' van wethouder Damen waar een raadsmeerderheid mee heeft ingestemd.

De 698.000 euro die nodig is voor de uitvoering van het doorlichten van de subsidies bestaat uit circa 350.000 euro voor tijdelijke extra capaciteit bij de gemeente zelf en een soortgelijk bedrag voor de gesubsidieerde relaties van de gemeente die er ook tijd in moeten steken.

Daar kunnen de critici zich nog wel in vinden. Wat steekt is de 98.000 euro die is uitgetrokken voor een programmamanager die zestien tot twintig uur per week wordt ingehuurd via een extern bureau. Volgens Damen is dat noodzakelijk omdat de gemeente zelf de benodigde expertise niet in huis heeft.