De investering van een aantal Leidse onderwijskoepels in hoogbegaafdenklas LIVE was onterecht. Dat heeft de onderwijsinspectie laten weten aan Frits Hoekstra, voorzitter van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL). Daarom moet een bedrag van vijftigduizend euro worden terugbetaald.

Volgens Hoekstra is dit bedrag dan dus eigenlijk twee keer uitgegeven: "Want eerst hebben we het aan LIVE gegeven en nu moeten we het terugbetalen."

Sinds afgelopen zomer worden in het voormalige postkantoor aan de Van ’t Hoffstraat in Leiden dertien hoogbegaafde en -sensitieve kinderen opgevangen in het Leids Initiatief voor Educatie (LIVE).

Het gaat om kinderen waarvoor in het reguliere onderwijs geen oplossing kon worden gevonden waardoor zij grotendeels thuis kwamen te zitten. Het initiatief LIVE bood daarvoor een oplossing en werd dan ook met open armen ontvangen, onder meer door de verschillende samenwerkingsverbanden van scholen in Leiden. "We zijn met LIVE in gesprek gegaan of we dit systeem passend kunnen maken binnen het totale onderwijsaanbod, we hebben daarin ook geïnvesteerd”, aldus Hoekstra.

LIVE kan niet worden gefinancierd met onderwijsgeld

Als vrij snel bleek echter dat LIVE niet gefinancierd mocht worden met onderwijsgeld omdat het geen onderwijsinstelling is en daar ook niet aan was verbonden. Al voor de herfstvakantie kwam het initiatief daardoor op losse schroeven te staan.

De gemeente probeerde het daarna nog met geld uit het Persoonsgebonden Budget voor de jeugdzorg te financieren, maar ook dat werd niet goedgekeurd door de landelijke overheid. Om ouders en scholen wel de tijd te geven een goede oplossing te vinden, besloot de gemeente Leiden om het initiatief nog tot 1 mei 2019 te financieren.

Geld moet worden terugbetaald

Terwijl de scholen in Leiden druk bezig zijn met het vinden van passende oplossingen voor de verschillende kinderen, werd afgelopen week ook duidelijk dat de onderwijsinspectie heeft besloten dat de investering in LIVE door de scholen moet worden terugbetaald.

“Het gaat om zo’n halve ton en elk samenwerkingsverband betaalt daar een klein stukje van”, aldus Hoekstra. “Dat gaat dus eigenlijk af van wat wij beschikbaar hebben voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, dat vinden we heel jammer.” Hoekstra benadrukt dat de scholen nog een reserve hebben, waardoor kinderen het niet direct zullen merken.

Raadscommissie sprak eerder over toekomst LIVE

Op dinsdag 19 maart werd er in de raadscommissie Onderwijs en Samenleving over het onderwijs voor hoogbegaafden en de toekomst van LIVE gesproken.

Daaruit blijkt dat er op dit moment nog naar een oplossing wordt gezocht voor vier kinderen in het basisonderwijs en vijf leerlingen in het middelbaar onderwijs, voordat de deadline van 1 mei verstrijkt. Hoekstra: "Soms verschillen we met de ouders van mening over wat een kind nodig heeft. Ook weten we soms nog niet wat een kind precies kind nodig heeft, dan moeten er nog experts naar kijken."

Mogelijke oplossing is parttime apart onderwijs

Als mogelijke oplossing voor onderwijs voor onder meer hoogbegaafde kinderen kijken de scholen nu naar een bovenschoolse extra klas waarin sommige kinderen parttime apart onderwijs kunnen krijgen.

Zo’n klas is er al wel voor het basisonderwijs, maar nog niet voor middelbaar onderwijs. "Dat gaat niet alleen om hoogbegaafde kinderen, maar ook om kinderen met bijvoorbeeld een eetstoornis of andere kinderen waarvoor de huidige oplossing nog niet helemaal past bij de problematiek", legde Hoekstra aan de aanwezige commissieleden uit. Hij hoopt dat een dergelijke klas aankomende september van start kan gaan.

Voordat er in de Leidse gemeenteraad over onderwijs voor hoogbegaafden gesproken gaat worden, komt er eerst nog ruimte voor extra vragen. Zodra die beantwoord zijn, zal het besproken worden.