De resterende betonnen liggers van de nieuwe Valkbrug tussen de Molenwerf en het Schuttersveld zijn woensdagavond en -nacht op hun plek gelegd. Deze zijn nodig voor de laatste twee brugdelen van de Valkbrug.

De liggers zijn elk 30,50 meter lang. De zwaarste wegen circa honderd ton. De werkzaamheden duurden tot in de nacht.

De nieuwe Valkbrug vervangt de huidige brug die er in 2002 als tijdelijke brug voor enkele jaren werd neergelegd. Doel was toen de doorvaarbaarheid van Leiden te verbeteren.

De nieuwe Valkbrug bestaat uit vier bruggen. Twee voor autoverkeer en twee voor fietsers en voetgangers. De brug wordt in delen vervangen om de hinder voor al het verkeer zoveel mogelijk te beperken.

Medio 2019 wordt de nieuwe brug dan opgeleverd.