De Stichting Topsport Leiden (STL) maakt zich ernstige zorgen over het belang dat de Leidse politiek hecht aan sport in de stad. Volgens STL is dit namelijk te weinig. Daarom heeft het een brief gestuurd naar het stadsbestuur.

In de brief wordt ook aandacht gevraagd voor de plaats van sport in de voorgenomen nota "Sport en Gezondheid" waar momenteel aan wordt gewerkt. In die nieuwe sportnota is veel aandacht voor bewegen en gezondheid en veel minder voor de sport zelf, meent de stichting.

"Juist hierover wil het bestuur van de Stichting Topsport Leiden zijn grote zorgen uitspreken. Uit de gesprekken die wij de laatste tijd hebben gevoerd met vertegenwoordigers en bestuurders van de gemeente Leiden, wordt de indruk gewekt dat het beoefenen van sport in verenigingsverband niet hoog op de agenda staat van de Gemeente Leiden", schrijft voorzitter Martijn Peetsold van de Stichting Topsport Leiden die zich ook zorgen maakt over de positie van zijn organisatie.

"Uit gesprekken met vertegenwoordigers en bestuurders wordt ook de positie van Stichting Topsport Leiden ter discussie gesteld. Er wordt gesproken over herijking, heroverweging en zelfs beëindiging van de subsidie aan onze stichting".

Uit gesprekken die Topsport Leiden heeft met de besturen van de twaalf aangesloten topsportverenigingen blijkt volgens de voorzitter veel verbazing over deze ontwikkeling: "Stuk voor stuk spreken de verenigingsbestuurders zich positief uit over de jarenlange inbreng van Topsport Leiden en willen zij daar in de toekomst gebruik van blijven maken".

Topsport Leiden wil grotere rol

Peetsold: "Zoals u weet bestaat de Stichting Topsport Leiden sinds 2010 om de Leidse topsport en daardoor ook de Leidse breedtesport beter te laten functioneren. En onze inzet is succesvol".

Een stelling die hij onderbouwt met een aantal cijfers. "Een toename van het aantal sporters bij onze twaalf clubs met 26 procent ten opzichte van 2015, waaronder veel jeugd. Het gezondheidsniveau van de Leidse inwoners is volgens Topsport Leiden mede daardoor flink gestegen. In 2010 was de beweegnorm 63 procent, in 2018 71 procent", aldus Peetsold die vindt dat het alleen daarom al van belang is dat de sport een eigen nota krijgt.

"Tijdens de inputsessie van 20 november, de expertmeeting van 17 januari en de verenigingsenquête van januari merkten wij dat in de aanloop naar een nieuwe nota over de Leidse sport er in het uitnodigingsbeleid, de gehanteerde agenda en de vraagstelling sterke sturing wordt gegeven in de richting van de gezondheidssector zonder de stimulerende rol van de sport en de verenigingen te erkennen en in de plannen mee te nemen".