De gemeente Leiden heeft de kosten voor het explosievenonderzoek, dat in 2017 werd uitgevoerd voor de nieuwbouw tegenover station Leiden Centraal op de hoek van de Stationsweg en Schipholweg, gedeclareerd bij de rijksoverheid.

De gemeente gaf ruim een ton uit om het te bebouwen perceel te onderzoeken op mogelijke explosieven. De omgeving van Leiden Centraal is een zogeheten 'verdacht gebied' waar het gaat om niet gesprongen explosieven (NGE).

In de Tweede Wereldoorlog is het gebied rond het treinspoor zwaar bestookt. Bij het onderzoek zijn geen explosieven gevonden, maar het kostbare onderzoek naar afwerpmunitie is verplicht in verdachte gebieden.

De rijksoverheid kent een regeling waarbij een gemeente zeventig procent van de gemaakte kosten kan declareren. Dat heeft Leiden nu alsnog gedaan. Via dat beroep op de 'bommenregeling' zal er dus binnenkort ruim 70.000 euro op de gemeentelijke bankrekening worden bijgeschreven.