De gemeenteraad van Rotterdam heeft besloten geld beschikbaar te stellen voor het Warmtebedrijf Rotterdam (WBR), zodat WBR de warmteleiding van Rotterdam naar Leiden kan laten aanleggen.

Ook de provincie Zuid-Holland gaat meebetalen. Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen) is blij met deze stap.

"Het brengt de warmtelevering vanuit Rotterdam aan de Leidse regio weer een stuk dichterbij. Dat is goed voor Rotterdam én goed voor Leiden. Voor veel van onze wijken is dit de beste vervanging van aardgas.”

Het hergebruiken van restwarmte uit de Rotterdamse haven helpt om de uitstoot van CO2 terug te dringen. In de haven van Rotterdam wordt namelijk enorm veel meer warmte geproduceerd, dan de stad zelf kan gebruiken.

Deze warmte wordt nu weggegooid, terwijl op andere plekken weer warmte geproduceerd moet worden om onze huizen, kassen en kantoren warm te houden. Het hergebruiken van de warmte uit de Rotterdamse haven, door dit te transporteren naar omliggende steden, is duurzamer en een goede vervanging van aardgas.

Op dit moment wordt onderzocht hoeveel warmte de Leidse regio in de toekomst gaat gebruiken, zodat het Warmtebedrijf hier rekening mee kan houden bij de aanbesteding van de leiding. Daarnaast vormen een goede ruimtelijke inpassing en het beperken van hinder en overlast tijdens de uitvoering belangrijke aandachtspunten.