Het nieuwe Indoor Sportcentrum in Leiden krijgt in de toekomst mogelijk toch drieduizend zitplaatsen. In het huidige ontwerp is een optie voor uitbreiding opgenomen.

Daar is wel twee miljoen euro extra en een oplossing voor het parkeerprobleem voor nodig. Zolang er geen gebruik wordt gemaakt van de uitbreidingsoptie, telt de nieuwe hal 2435 zitplaatsen.

Reanne van Kleef sprak met sportwethouder Paul Dirkse over onder andere het aantal stoeltjes, de verenigingsruimtes, duurzaamheid en de nieuwe naam van het nieuwe Indoor Sportcentrum.

"De gemeenteraad heeft mij de opdracht gegeven de tweeduizend stoeltjes variant uit te werken", vertelt sportwethouder Paul Dirkse. "Daar is voor gekozen omdat we in het verleden niet tot een private financiering voor drieduizend stoeltjes konden komen."

"Inmiddels weten we dat er in het ontwerp binnen de gestelde kaders ruimte is voor 2435 stoeltjes. Technisch is het in dit ontwerp mogelijk om het gebouw op termijn uit te breiden naar drieduizend stoelen."

De uitbreiding naar drieduizend zitplaatsen is een wens van het bestuur van Zorg en Zekerheid Leiden Basketball.

Nieuwe hal komt aan de Boshuizerkade

De nieuwe hal komt op het huidige hoofdveld van FC Boshuizen aan de Boshuizerkade te staan. Het multifunctionele sportcomplex krijgt op meerdere verdiepingen sportvloeren en op de begane grond komt een transparante plint met ruimte voor horeca en bezoekersruimtes.

Bij het ontwerp van het nieuwe combibad is onlangs bediscussieerd of verenigingen wel of niet een eigen verenigingsruimte krijgen met een eigen horecagelegenheid. Daar is gekozen voor een model waar een horecapachter 'de bar' beheert en de verenigingen een ruimte krijgen toegewezen die ze zelf mogen indelen. Ook in het nieuwe Indoor Sportcentrum wordt voor dit model gekozen.

Voorlopige besluit wordt in maart besproken

Het voorlopige besluit wordt in maart besproken. Ondertussen gaat het uitwerken van de plannen verder en is het de bedoeling dat voor de zomer het definitieve besluit wordt genomen. daarna wordt het bestemmingsplan aangepast en wordt er een aanbesteding gedaan.

Eind 2020 gaan vervolgens de shoppen de grond in en in het eerste kwartaal van 2022 moet het nieuwe Indoor Sportcentrum de deuren openen.