De opleidingen van de faculteit Management en Bedrijf van de Hogeschool Leiden hebben een Kenniscentrum Duurzaam Organiseren opgericht, met als doel om verschillende aspecten van duurzaamheid te integreren in het onderwijs.

Het kenniscentrum focust op 'Leren en Innoveren' ten gunste van duurzaam organiseren. De uitkomsten worden toegankelijk gemaakt via publicaties en geïntegreerd in het onderwijs.

Het kenniscentrum is een samenwerking tussen de opleidingen van de faculteit Management en Bedrijf. Vanuit deze hoedanigheid werken docenten en lectoren van de verschillende opleidingen nauw samen.

Ook wordt vanuit het kenniscentrum de samenwerking gezocht met het beroepenveld en andere hogescholen om het praktijkonderzoek aan te laten sluiten op de actualiteit.