De Stichting Leiden Helpt, die inwoners met een kleine beurs aan zaken als kleding en speelgoed helpt, krijgt definitief geen extra geld van de gemeente Leiden.

De organisatie huurt aan de Willem Barentszstraat op bedrijventerrein De Waard voor 23.000 euro per jaar een pand van de gemeente en ontving sinds 2016 een tijdelijke subsidie van datzelfde bedrag. Die vervalt over vier maanden.

Donderdagavond werd in de raadscommissie Werk en Middelen urenlang over het Leidse armoedebeleid gesproken. GroenLinks-fractievoorzitter Ashley North vroeg mede namens de fracties van de SP, de Partij Sleutelstad, de PvdA, de Partij voor de Dieren en het CDA of wethouder Damen nog ruimte zag om Leiden Helpt tegemoet te komen.

Damen benadrukte dat de huursubsidie altijd als opstartsubsidie bedoeld is geweest. De wethouder gaat wel met de Stichting Leiden Helpt in gesprek over de uitvoering van het Leidse armoedebeleid, maar daar hoort geen geld bij.

Leiden Helpt gaat nog over huur met liefdadigheidsorganisatie praten

"De taken en functies die Leiden Helpt uitvoert, worden ook door een hele reeks andere organisaties in de stad uitgevoerd", meldde Damen de commissieleden. Daarbij gaat het om organisaties met en zonder subsidie van de gemeente, waarvan Damen hoopt dat Leiden Helpt ermee gaat samenwerken.

Oprichter Ron Flippo van Leiden Helpt hoopt op steun van liefdadigheidsorganisatie Leidsche Maatschappij van Weldadigheid. Komt daar niets uit, dan zegt de stichting per 1 april de huur op en gaan twee maanden later de lichten uit in het Leidsch Trefpunt, zoals het onderkomen van Leiden Helpt heet.