De houtopslag aan de Haagweg in Leiden gaat verhuizen naar een nieuwbouwlocatie in Oegstgeest, waardoor het college van burgemeester en wethouders de vrijgekomen grond voor woningbouw wil gebruiken.

Het college wil inzetten op de herontwikkeling van twintig koopwoningen vanwege de Leidse verstedelijkingsopgave en woningbehoefte.

Om de ruimtelijke uitgangspunten voor deze herontwikkeling te bepalen, gaat het college een Nota van Uitgangspunten aan de gemeenteraad voorleggen.