Het Hoogheemraadschap Rijnland wil bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Leiden-Noord een proef beginnen met extra zuivering door poederkool.

Het grove vuil wordt er aan het begin van de waterzuivering aan de Flevoweg eerst uitgefilterd, daarna mogen bacteriën zich uitleven en alle meststoffen opruimen, waarna het water in grote bassins stilstaat zodat de vuiligheid naar de bodem kan zakken.

Het Hoogheemraadschap wil aan dat proces een extra zuivering toevoegen. Poederkool, vergelijk het maar met koolstoftabletten die je neemt bij diarree, kan de medicijnresten die de bacteriën links hebben laten liggen aan zich binden.

Momenteel zijn er nog geen normen voor de toelaatbare hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater.