De gemeente Leiden gaat 332.000 euro verlies lijden op 'De Veerplaats' op de Oude Rijnlocatie. Op de locatie moeten woningen en 22 appartementen komen.

Als de Leidse gemeenteraad binnenkort instemt met het openen van de grondexploitatie, kan dit jaar begonnen worden met de bouw.

Het voormalige opslagterrein van Rijkswaterstaat langs de Oude Rijn moet eerst bouwklaar worden gemaakt. Als dat gebeurd is, kan worden gestart met de bouw van een gemeenschappelijke ruimte met daaronder een parkeergarage en eromheen de woningen. Aan de waterkant komt een brede trap naar de Oude Rijn.

De helft van de appartementen valt in de categorie sociale huur. De woningen worden gebouwd op de plek aan de Hoge Morsweg waar tot vorig jaar scouting Waingunga hun onderkomen had. De zeeverkenners zijn inmiddels verhuisd naar het Bizetpad.