De gemeente Leiden wil een onderzoek starten naar een tweede milieustraat aan de andere kant van de stad. Ook wil het college derde minicontainers onderzoeken en de mogelijkheid van textielinzameling aan huis.

Daarnaast wordt ook onderzocht of en hoe GFT-afval uit hoogbouw kan worden verzameld.

De komende vier jaar wil de gemeente zich verder ook onder andere richten op communicatie en educatie, om misverstanden en vooroordelen over het scheiden van afval te voorkomen.

In Leiden wordt 50 miljoen kg huishoudelijk afval per jaar verwerkt. In 2018 was 33 procent daarvan gescheiden afval, in 2022 wil het college dat 50 procent gescheiden is.