Nog 39 Leidse huizen en woonboten zijn niet aangesloten op het rioolsysteem. Spoelwater en toiletinhoud van deze woningen wordt geloosd op oppervlaktewater in de omgeving.

Dat schrijft het Leidsch Dagblad zondag. Wethouder van milieu Martine Leewis maakte dat afgelopen week bekend.

Zestien woonboten aan de Haarlemmerweg worden binnenkort op het riool aangesloten. Langs die weg worden nieuwe rioolbuizen aangelegd.

De gemeenteraad vindt de 39 woningen, al is het een klein deel van het totaal aantal woningen in Leiden, een forse hoeveelheid en vraagt zich af hoe lang het moet duren tot de rest ook op de riolering moet worden aangesloten.

Volgens Leewis kan dit nog niet omdat deze woningen deels langs de Rijnlandroute liggen, die nog moet worden afgerond.