De gemeente Leiden heeft deze week het Uitvoeringsprogramma Afval opgesteld, waarin 23 maatregelen zijn uitgewerkt om de hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen en het afvalscheidingspercentage te verhogen.

Het programma geeft invulling aan het in maart opgestelde Afval Beleidskader. Daarin staat dat de gemeente het scheidingspercentage van 33 naar 50 procent wil ophogen en de hoeveelheid restafval van 249 naar 150 kilo per inwoner per jaar wil laten dalen.

De belangrijkste maatregelen in het Uitvoeringsprogramma Afval zijn de uitwerking van een afvalpreventieplan, een inventarisatie naar de haalbaarheid van een tweede milieustraat en de intensivering van inzameling van verschillende soorten afval.

Nascheiding van plastic afval neemt ook een prominente plek in het plan in. Vanaf 1 januari 2019 hoeven bewoners niet langer plastic thuis apart te scheiden, want een geavanceerde installatie haalt plastics, metalen en drankkartons uit het huishoudelijk afval. Daarmee moeten tien keer zoveel plastics en drankkartons worden gescheiden en gebruikt worden voor recycling dan nu het geval is.

De efficiëntie van de maatregelen in het plan wordt ieder halfjaar geëvalueerd.