Wethouder Marleen Damen (Welzijn) heeft samen met kinderen, welzijnsorganisatie Thuis op Straat (TOS) en Jantje Beton donderdagmiddag aan de Brahmslaan het eerste "Verloren Landje" van Nederland geopend.

Verloren Landjes zijn stukken braakliggende grond waar voor langere tijd niets mee gebeurt, die daarom omgetoverd worden tot speelplaatsen voor kinderen. Jantje Beton zette zich samen met stichting Ravottuh en Fonds 1818 in voor de realisatie van het project. 

De geopende natuurspeelplaats aan de Brahmslaan heeft een houten schip en door onder andere het hoogteverschil, de bosjes en een hut is er een gevarieerd terrein ontstaan waar kinderen kunnen spelen. 

De wethouder heeft de wens uitgesproken meer van zulke natuurspeelplaatsen in de stad te realiseren, waaronder in de Mors en de Merenwijk.