De gemeente heeft randvoorwaarden opgesteld voor het toekomstig gebruik van het Pesthuis aan de Plesmanlaan. Zo moet het gebouw volgens verantwoordelijk wethouder Paul Dirkse een publieke functie krijgen, bij voorkeur ook ’s avonds toegankelijk zijn en een functie hebben die past bij de plek tussen stad en Leiden Bio Science Park.

De gemeenteraad vergadert donderdag over de eisen die aan de koper worden gesteld. Als het aan het college ligt neemt de raad de voorwaarden uit de opgestelde Nota van Uitgangspunten(NvU) over en krijgt de markt zoveel mogelijk de vrije hand om met een goede invulling te komen voor het monumentale complex.

Complicerende factor daarbij is dat er maar weinig aan de gebouwen versleuteld mag worden. Dat maakt het niet voor elke invulling geschikt. Zo beginnen de ramen pas op twee meter hoogte, omdat de pestlijders aan het zicht moesten worden onttrokken.

Het gebouwencomplex dat naast het Pesthuis zelf bestaat uit een achttal woningen is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. De gemeente Leiden is de afgelopen tijd samen opgetrokken bij het opstellen van de uitgangspunten van het monumentale complex dat in 1661 werd opgeleverd als onderkomen voor Leidenaren die aan de gevreesde pest leden.

In de jaren 90 werd het onderdeel van museum Naturalis. Eind van het jaar verlaat het museum het Pesthuis definitief. In juni 2019 wordt de nieuwbouw van het museum geopend.