De Leidse college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag besloten om de gecombineerde sportaccommodatie aan de Vliet met daarin een ijshal en het combibad De Vliet klimaatneutraal te bouwen. Daarnaast is ook het uitvoeringsbesluit voor de ijshal vastgesteld.

"Daarmee wordt de continuïteit voor de ijssporten schaatsen, shorttrack, ijshockey, kunstrijden en curling voor deze regio geborgd", zegt de Leidse sportwethouder Dirkse.

De gemeenteraad van Leiden besloot in februari 2018 om geld beschikbaar te stellen voor een nieuwe ijshal. De huidige hal aan de Vondellaan, in particulier bezit, is sterk verouderd.

Met dat besluit koos de raad voor een 250 meter schaatsbaan. In combinatie met de binnenbaan en een 'krabbelbaan' voor beginners biedt de ijshal straks 77 procent meer ijsoppervlak dan de huidige hal aan de Vondellaan.

Leiden hield optie open voor langere schaatsbaan

Leiden hield tot enkele weken geleden de mogelijkheid open om een langere schaatsbaan aan te leggen. De meerkosten van die 333 meterbaan zouden dan door de regiogemeenten en de schaatsverenigingen zelf moeten worden gedragen. Dat is niet gelukt.

Wethouder Paul Dirkse: "Diverse gemeenten betuigden meteen hun steun, dat heeft het college als zeer positief ervaren. Ook de schaatsverenigingen hebben zich enorm ingespannen om zoveel mogelijk gelden op te halen." 

"Doordat er uiteindelijk te weinig gemeenten mee wilden doen, is het niet gelukt om de benodigde 3,2 miljoen bij elkaar te brengen."

Combibad De Vliet

Het college vraagt de gemeenteraad een aanvullend besluit voor het Combibad De Vliet te nemen en een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor indexatie van de bouwkosten. Die vallen  1,2 miljoen hoger uit.

Ook voor de realisatie van de duurzaamheidsambitie 'van het gas af' die moet leiden tot 100 procent CO2-reductie vraagt Dirkse de raad om extra geld. Het gaat daarbij om 420.000 euro. 

Met dit laatste wordt invulling gegeven aan de motie 'Combibad Klimaatneutraal' die de gemeenteraad heeft aangenomen bij de behandeling van het Uitvoeringsbesluit eerder dit jaar.

Definiteve ontwerp in 2019 af

Voor de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte die bij het combibad en de ijshal horen, wordt de gemeenteraad voorgesteld een uitgangspuntennotitie vast te stellen.

Op basis van de nadere uitwerkingen legt het college de raad op een later moment een apart uitvoeringsvoorstel openbare ruimte voor met een financiële dekking. Dit kan pas als het definitieve ontwerp van het gebouw gereed is. Naar verwachting is dit in de tweede helft van 2019.

Besluit wordt in januari besloten

Het uitvoeringsbesluit IJshal en het aanvullend besluit Combibad De Vliet worden op 11 december en 10 januari besproken in de raadscommissie Onderwijs en Samenleving en op 24 januari zal de gemeenteraad een beslissing nemen over beide voorstellen. 

De oplevering van het combinatiegebouw zwembad-ijshal is gepland in de zomer 2021, waarna er met ingang van het nieuwe zwem- en schaatsseizoen 2021-2022 kan worden gezwommen en geschaatst.