Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag besloten geld vrij te maken voor nieuwbouw en restauratie van verschillende scholen in de stad.

Zo werd het college het eens over de vervangende nieuwbouw voor het scholencomplex aan het Broekplein en keurde het de uitbreiding van de basisschool Eerste Leidse Schoolvereniging aan de P.C. Hooftlaan goed. Ook investeert de gemeente in de inrichting van de in aanbouw zijnde gymzaal aan de Boerhaavelaan.

Daarnaast heeft het college de ruimtelijke randvoorwaarden van de nieuwbouw van het Leonardo College dinsdag voorgelegd aan de gemeenteraad. In 2014 bepaalde het college al dat de nieuwe school op de huidige locatie van de Teldersschool aan de Telderskade zou moeten komen.

In de randvoorwaarden is opgenomen dat het nieuwe schoolgebouw drie tot vier etages hoog wordt, dat de hoofdentree aan de Telderskade komt en dat wateroverlast en hittestress voorkomen moeten worden.

De fietsenstalling bij de school krijgt ongeveer achthonderd plaatsen en moet op het eigen terrein komen, uit het zicht van de openbare ruimte. Bezoekers van het toekomstige Indoor Sportcentrum moeten de stalling in de toekomst ook kunnen gebruiken.