De gemeente Leiden gaat de intentieovereenkomst met MeyerBergman Erfgoedgroep over de bebouwing van het Energiepark aan de Langegracht herzien. 

Met een participatietraject wil de gemeente ruimte bieden aan woningbouw, cultuur en groen, naast de herontwikkeling van industrieel erfgoed.

"Het Energiepark is een plek met een bijzondere historie en veel potentie", zegt wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen). "Ik hoop dat veel mensen met ons mee willen denken over de toekomst van dit bijzondere gebied."

Daarom gaat de wethouder de komende maanden in gesprek met bewoners uit de stad om ideeën op te halen voor de toekomst van het Energiepark. Dit gebeurt onder andere door het uitzetten van een stadsbrede digitale enquête en door het houden van interviews op verschillende locaties in de stad.

Onderzoek naar gedeeld museumdepot

Het realiseren van een gedeeld museumdepot voor een aantal Leidse musea, waaronder Museum de Lakenhal, Museum Volkenkunde en Museum Boerhaave, behoort tot de mogelijkheden.

Uit een eerste verkennend onderzoek zijn twee mogelijke scenario’s naar voren gekomen, die de komende tijd verder worden uitgewerkt. Eén van die scenario’s kijkt naar onderbrenging van het gedeelde museumdepot in het Energiepark. Samen met de musea wordt nu gekeken of dat een haalbare optie is.

Op 12 december bijeenkomst gehouden

Op woensdag 12 december vindt van 19.00 tot 21.00 uur een bijeenkomst plaats in de Nieuwe Energie. Dan zal de gemeente meer over het project en het participatietraject vertellen en worden de resultaten van de interviews, enquête en huiskamergesprekken van Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt teruggekoppeld.

Begin volgend jaar volgen nog twee bijeenkomsten, waar vooral de knelpunten van de herontwikkeling centraal zullen staan.