Het Leidse college heeft een Verstedelijkingsvisie opgesteld, waarin alle lopende en nieuwe woningbouwinitiatieven van een referentiekader worden voorzien. 

Wethouder Fleur Spijker van Duurzame Verstedelijking wil snel slagen maken met het oplossen van het enorme tekort aan woningen waar Leiden mee kampt: "Overal, ook in de historische binnenstad, zien we kansen om meer woningen te realiseren. Maar er liggen vooral kansen voor verstedelijking in de schil rondom de vooroorlogse stad."

College ziet op zes plekken kansen


Het college van burgemeester en wethouders ziet vooral op zes plekken in de stad kansen voor duurzame verstedelijking: plekken waar met woningbouw ook maatregelen op het gebied van duurzaamheid kunnen worden genomen, zoals meer groen en schone energie.

De plekken zijn het stationsgebied, centrum Zuidwest, Lammenschansdriehoek, de vroegere industriezone vanaf het gebied Groenoordplaza via KPN-centrale tot het Energiepark aan de Langegracht, Oostelijke deel Willem de Zwijgerlaan en het entreegebied Plesmanlaan. Later wordt ingevuld of hier ook echt gebouwd gaat worden en hoe.

Verdere uitwerking nodig 


Het college wil voor de zomer van 2019 een Omgevingsvisie Leiden 2040 hebben. Om de richting voor de toekomst van Leiden in 2040 te kunnen bepalen, is veel informatie nodig.

Naast verschillende onderzoeken en analyses dachten de afgelopen maanden ook veel Leidenaren op verschillende manieren mee. De meeste resultaten zijn nu verwerkt. 

Uit een inventarisatie van de bestaande vertrekpunten en opgehaalde informatie blijkt dat er nog een aantal onderwerpen verder uitgewerkt moet worden.