Leerlingen en medewerkers van basisschool Leimundo hebben hun intrek genomen in het nieuwe schoolgebouw aan het Kiljanpad.

Op maandagochtend wandelden de leerlingen van hun oude school aan de Telderskade naar het nieuwe gebouw aan het Kiljanpad, dat even verderop ligt.

Dit gebeurde samen met hun ouders en medewerkers van de basisschool.

Eind augustus werd de naam van de basisschool de Telders veranderd in Leimundo. De naamsverandering was de eerste start van een nieuwe fase voor de school.

Schakelklassen en TOP-klas

Naast de verhuizing naar het Kiljanpad gaat de school ook stappen zetten om een VVTO-school, een Vroeg Vreemde Talen Onderwijs, te worden. Daarnaast staat samenwerking met buitenlandse scholen op de agenda.

De basisschool heeft twee Internationale Schakelklassen en een TOP-klas. De schakelklassen zijn voor kinderen van zes tot twaalf jaar die korter dan een jaar in Nederland wonen.

Het doel is om deze leerlingen goed Nederlands te leren en te laten kennismaken met de Nederlandse cultuur en gewoonten, zodat de leerlingen daarna kunnen doorstromen naar regulier onderwijs.