De nieuwe Leidse ijsbaan wordt definitief 250 meter lang. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag bekend gemaakt. Een aantal regiogemeenten moet nog besluiten of ze wel of niet mee betalen aan de gewenste 333 meter baan, maar zelfs in het meest gunstige geval is het gat naar de benodigde 3,2 miljoen euro onoverbrugbaar.

Op dit moment is het opgehaalde bedrag in de regio 450.000 euro. Anderen gemeenten, zoals Oegstgeest, Katwijk en Leiderdorp hebben om diverse redenen nog geen besluit genomen.

Alphen heeft het nemen van het besluit zelfs uitgesteld tot februari 2019. Als al deze gemeenten de bijdrage zouden toezeggen, komt het totaalbedrag op 1.840.000 euro. Samen met de 225.000 euro die de Stichting IJshal Leiden al heeft opgehaald, is er zelfs dan nog een tekort van ruim een miljoen euro.

Inmiddels is de deadline voor financiering van de 333 meter baan verstreken en trekt het college de conclusie dat de bijdrage uit de regio onvoldoende is.

Ontwikkeling schaatshal 250 meter baan

Het uitstel van het bouwen van de nieuwe ijshal zorgde er iedere maand voor dat de bouwkosten stegen. Om die reden wil het college nu zo snel mogelijk verder met de ontwikkeling van de nieuwe schaatshal met daarin een 250 meter ijsbaan.

Naar verwachting wordt het uitvoeringsbesluit daarvan in november al voorgelegd aan de Leidse gemeenteraad.