De gemeente Leiden gaat de komende jaren 450 miljoen euro investeren in de stad. Voor het nieuwe investeringsprogramma gaat Leiden "fors" lenen. Het gaat om honderden miljoenen euro's.

In de begroting meldt de gemeente dat het college onderkent dat de investeringen de schuldpositie van Leiden sterk doen oplopen. Zij gaan daarom ook zogeheten beheersingsmaatregelen treffen.

De komende jaren gaat de gemeente onder andere investeren in mobiliteit, verduurzaming en vergroening.

Volgens de gemeente zijn er in tegenstelling tot de vorige collegeperiode "minder vrij besteedbare reserves". Zij gaan daarom de riool- en afvalstoffenheffing verhogen en de onroerendezaakbelasting. Voor niet-woningen stijgt deze laatst genoemde belasting in 2019 met 4,9 procent.