Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Erepenning dit jaar toe te kennen aan het Rijksmuseum van Oudheden. 

De penning wordt jaarlijks aan de vooravond van de viering van Leids Ontzet uitgereikt aan een persoon of instelling die zich voor Leiden verdienstelijk heeft gemaakt of op positieve wijze heeft bijgedragen aan de beeldvorming van de stad.

Het college roemt de conservatoren van het museum, omdat ze zowel op nationaal als internationaal actief zijn op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Drie medewerkers zijn als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Universiteit Leiden.

Twee conservatoren leiden archeologische opgravingsprojecten in Egypte en Jordanië. Conservatoren, restaurateurs en andere medewerkers publiceren regelmatig wetenschappelijke artikelen en boeken over onderwerpen uit hun vakgebied.

De erepenning van de stad Leiden is ingesteld als een gemeentelijke onderscheiding – de hoogste in rangorde – voor externe relaties. Dat kunnen activiteiten zijn op een breed maatschappelijk gebied of activiteiten die de stad bijzondere bekendheid hebben gegeven. De penning is voor het eerst uitgereikt in 1927.