Het Commissariaat voor de Media (CvdM) wil Unity aanwijzen als lokale omroep voor Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Het commissariaat volgt daarmee de adviezen van Voorschoten en Zoeterwoude en legt de wens van de Leidse gemeenteraad om Sleutelstad als lokale omroep aan te stellen naast zich neer. Oegstgeest sprak geen voorkeur uit.

Bij de donderdag bekendgemaakte omroepbeslissing gaat het om een zogeheten voorgenomen besluit van het Commissariaat voor de Media.

"Bij de aanwijzing van een lokale omroep hecht het Commissariaat sterk aan het advies van het lokale bestuur", zo staat te lezen in het besluit van het commissariaat. De gemeenteraad van Leiden heeft eerder de voorkeur voor Lorelei (Sleutelstad) uitgesproken. De argumenten die de gemeente Leiden geeft, vindt het commissariaat onvoldoende als onderbouwing.

Het CvdM schrijft dat het de gemeente Leiden de afgelopen maanden heeft gevraagd om haar advies nader te onderbouwen. "Dit heeft echter nog niet tot een toereikend advies geleid. Omdat er geen signalen zijn dat de huidige lokale media-instelling Holland Centraal niet naar behoren heeft gefunctioneerd, is het Commissariaat voornemens om, in afwijking van het voorkeursadvies, Holland Centraal te behouden als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Leiden."

Het CvdM nodigt de betrokken aanvragers Holland Centraal en Lorelei en de gemeenten Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Leiden uit om hun visie op het voorgenomen besluit te geven op een hoorzitting op dinsdag 30 oktober 2018.

Ter voorbereiding op de hoorzitting kunnen betrokken partijen schriftelijke informatie met het Commissariaat delen. De gemeente Leiden kan deze mogelijkheid ook gebruiken om alsnog nadere onderbouwing voor haar advies te leveren. Na de hoorzitting neemt het Commissariaat een definitief besluit.