Een meerderheid van de Leidse gemeenteraad wil zich aansluiten bij de andere 'kinderpardongemeenten' in Nederland. Ook het college staat er sympathiek tegenover.

SP-raadslid Ries van Walraven kaartte het kinderpardon aan in de raad, mede namens de ChristenUnie Leiden. Als Leiden zich tot kinderpardongemeente uitroept, volgt de gemeente het voorbeeld van 54 gemeenten die daar al eerder toe overgingen.

Volgens wethouder Damen zijn er in Leiden geen kinderen voor wie uitzetting dreigt, maar aansluiten bij de lobby voor een algemeen kinderpardon wil ze wel. In de Leidse raad is alleen de VVD tegen het uitroepen van Leiden als kinderpardongemeente. "Daar gaat de gemeente helemaal niet over", zegt raadslid Alyssa Voorwald.

Donderdag werden aan de Tweede Kamer de ruim 115.000 handtekeningen aangeboden die tot nu toe in zestig gemeenten zijn opgehaald. In het daaropvolgende debat bleek dat een meerderheid van de kamer nog steeds geen ruimer kinderpardon wil. Voor de zomer werd daar ook al eens over gestemd. Ook toen bleek er geen meerderheid voor versoepeling.