De gemeenten Leiden en Leiderdorp gaan samenwerken om schulden bij inwoners eerder te signaleren en op te lossen.

De gemeenten tekenden vrijdag het convenant 'Snelle hulp bij schulden', dat vanaf morgen in werking treed.

De bedoeling is dat aangesloten organisaties betalingsachterstanden en inkomensbeslag melden bij een zogenaamd 'vroegsignaleringsteam'. Dat team bestaat uit medewerkers van de Stadsbank en de Sociale wijkteams. Zij leggen een huisbezoek af bij de inwoner met schulden en bieden de nodige hulp aan. Het doel is niet alleen om de schulden op te lossen, maar ook om de achterliggende problemen weg te nemen.

Naast de gemeente Leiden en Leiderdorp hebben zich negen organisaties aangesloten bij het convenant. Hieronder zijn onder andere de Sociale Verzekeringsbank, Woonzorg Nederland en Stichting Peuterspeelzalen Leiden. Het is de bedoeling dat meer organisaties zich gaan aansluiten bij het convenant.