De inrichting van buurtinitiatief het Morspark valt twee ton duurder uit dan gepland. Dat schrijft wethouder Martine Leewis in een brief aan de raad.

Voor de aanleg van het park dat deel uitmaakt van het project 'Het Morslint', een wandelroute door de Leidse wijk de Hoge Mors, was ruim 1 miljoen euro beschikbaar, maar dit geld is op. De wethouder vraagt de raad om extra geld voor het projcet.

Lewis belooft in de brief uit te zoeken hoe het kon gebeuren dat het beschikbare budget fors werd overschreden. "En we werken aan een pakket maatregelen om dergelijke overschrijdingen in de toekomst te voorkomen."

Het Morslint is een plan waarbij een grote groep bewoners en gebruikers van de wijk samen met de gemeente een wandelroute door de wijk ontwierpen en ontwikkelden. De eerste pennenstreken werden al in 2014 op papier gezet, begin 2016 begon de uitvoering. Het doel is om de wijk voor voetgangers prettiger beloopbaar te maken en om de samenhang in de wijk te vergroten.

Doordat ambtenaren te veel uren staken in het participatieproces, zijn de plankosten volgens de wethouder te hoog geworden. Andere tegenvallers komen door de vertragingen die het project hebben opgelopen, onder meer door leveringsproblemen. Daardoor konden bepaalde onderdelen van het park niet meteen afgemaakt worden, waardoor ze beschadigd raakten door weersinvloeden en vandalisme. Ook werden de plannen tijdens de uitvoering aangepast.