De zoektocht naar de exacte locatie van Schans Lammen wordt op zondag 9 september gestart Dan verrichten archeologen veldboringen op één van de twee meest kanshebbende locaties. Burgemeester Lenferink voert de eerste boring uit.

Schans Lammen werd door de Spanjaarden gebruikt tijdens het beleg van Leiden (1573-1574) maar staat vooral bekend als de plek waar op 3 oktober 1574 de pot met hutspot zou zijn gevonden door Cornelis Joppenszoon.

Er werd nog nooit eerder serieus archeologisch onderzoek gedaan naar de exacte ligging van Schans Lammen. Sjaak van de Geijn, eigenaar van De tuin van de smid, vond het tijd dat daar verandering in kwam.

Met hulp van verschillende fondsen, Archeologisch Adviesbureau RAAP en Projectbureau Rijnlandroute werden het afgelopen jaar de voorbereidende stappen genomen.

Burgemeester Henri Lenferink zal 9 sepember de eerste veldboring verrichten, na een wandeling vanaf De tuin van de Smid om 13.00 uur. Bij de boring zullen medewerkers van de RAAP het werk toelichten en kunnen toeschouwers vragen stellen.