De Archeologische rondt het onderzoek af aan het stuk middeleeuwse stadsmuur dat afgelopen weekend aan de Gerengracht in Leiden werd ontdekt. Met het archeologisch en bouwhistorische onderzoek wordt meer informatie verzameld over de oude stadsverdediging van Leiden.

Aanleiding voor dit onderzoek zijn de geplande werkzaamheden in het gebied rondom het 3 oktober monument, gelegen tussen het Plantsoen en de Geregracht in Leiden.

In het kader van de centrumroute wordt de aansluiting van de weg verlegd in oostelijke richting. ​Inmiddels gaan de werkzaamheden aan de Centrum Route verder en ligt de muur weer onder de grond.

Het aangetroffen restant van de stadsmuur is iets meer dan een meter dik en opgetrokken met rood/oranje handgevormde stenen. De voet van de muur is ook gevonden en begint op ongeveer twee meter onder de straat. De muur is onderaan breder uitgemetseld met zogenaamde versnijdingen voor een stabielere fundering.

Stadsmuur afgebroken bij uitbreidingen in zeventiende eeuw

De stadsmuur maakte deel uit van een stadsuitbreiding uit 1386 aan de zuid- en westzijde van Leiden. De huidige Geregracht volgt nog het tracé van de stadsvest die toen werd aangelegd.

Na het Spaanse beleg van Leiden, dat op 3 oktober 1574 werd beëindigd, maakte de stad een lange periode van economische voorspoed mee. Deze ontwikkeling kwam door de opkomende lakenindustrie en had een aanzuigende werking van arbeiders, zoals wevers, spinners en andere ambachtslieden, tot gevolg.

Hierdoor werd de stad in de 17e eeuw drie keer uitgebreid: in 1611, 1644 en 1659. Bij de stadsuitbreiding in 1659 werd de stadsverdediging verlegd en de nu aangetroffen stadsmuur tot op maaiveldniveau afgebroken.