Openbare basisschool de Telders heeft maandagochtend onthuld dat de school verdergaat onder de naam Leimundo. "Mundo betekent wereld en weerspiegelt het internationale karakter van de school en Lei is een verwijzing naar de stad Leiden", meldt Elsbeth van Beek van de school.

De nieuwe naam is de start van een nieuwe fase voor de school. In het najaar betrekt Leimundo het nieuwe schoolgebouw, Kiljan genaamd, waar ook Stichting Peuterspeelzaal Leiden (SPL) is ondergebracht.

In dit schoolgebouw voert Leimundo een aantal vernieuwingen door. Zo gaat de school stappen zetten om een VVTO-school, Vroeg Vreemde Talen Onderwijs, te worden. Ook staat een samenwerking met buitenlandse scholen op de agenda.

Leimundo heeft twee Internationale Schakelklassen en een TOP-klas. De Internationale Schakelklassen zijn voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar die korter dan een jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. Het doel is om deze leerlingen Nederlands te leren en te laten kennismaken met de Nederlandse cultuur en gewoonten, zodat ze daarna kunnen doorstromen naar het reguliere onderwijs op de school.