Het aandeel jonge vrouwen van 20 tot 25 jaar is aanzienlijk groter in Leiden dan het aandeel jonge mannen. In veel studentensteden, zo ook in Utrecht en Maastricht, hebben jonge vrouwen de overhand.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS

In Leiden is de verhouding man op vrouw 74 op 100. Delft is een uitzondering, daar zijn er meer jonge mannen dan vrouwen. De verhouding man op vrouw bedraagt daar 170 mannen op 100 vrouwen.

Een belangrijke reden voor het vrouwenoverschot in veel studentensteden is de leeftijd waarop vrouwen het ouderlijk huis uitgaan. Begin 2018 woonde 55 procent van de Nederlandse jonge vrouwen nog thuis tegen 69 procent van de jonge mannen.

In Utrecht is het aandeel vrouwen van 20 tot 25 jaar met 73 mannen op elke 100 vrouwen het hoogst. Ook Amsterdam heeft relatief veel jonge vrouwen.