De gemeente Leiden mag binnenkort meerdere minibossen ter grootte van een tennisbaan verwelkomen. Twaalf gemeenten, waaronder dus Leiden, gaan in samenwerking met het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) zogenaamde 'tiny forests' aanplanten.

Een 'tiny forest' is een dichtbegroeid, inheems bos. "Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen", laat het IVN weten. "Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek."

"Een minibos in je buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval”, aldus het instituut voor natuureducatie.

Naast Leiden mogen ook de gemeentes Almere, Alphen aan den Rijn, Apeldoorn, Den Bosch, Goes en omstreken, Groningen, Hardenberg, Maastricht, Meppel, Uithoorn en Utrecht binnen kort één of meerdere minibossen verwachten.

Wanneer en waar de 'tiny forests' in Leiden aangeplant gaan worden, is nog niet bekend.