Het besluit over de herinrichting van de Leidseweg Noord wordt pas na de zomer genomen. Wethouder Monique Lamers wil eerst nog een aantal zaken helder krijgen.

Het besluit over de herinrichting van de Leidseweg Noord wordt pas na de zomer genomen. Wethouder Monique Lamers wil eerst nog een aantal zaken helder krijgen. "We hebben de afgelopen weken al veel bewoners gehoord en gaan ook de komende tijd met ze in gesprek", zei ze na afloop. Eerder was er onder de bewoners al veel boosheid over de plannen.

Wethouder Monique Lamers in gesprek met verslaggever Lieuwe van Slooten

Voorafgaand aan het besluit bood Harry Kroeze een petitie aan tegen de huidige plannen. "In de verkeersvisie van 2016 staat dat de Leidseweg Noord geen wijkontsluiting zal zijn, maar in de praktijk maken ongeveer 7.000 motorvoertuigen gebruik van de weg als niet lokaal verkeer", zegt Kroeze in de petitie die hij aanbood namens alle bezorgde bewoners van de Leidseweg Noord en is opgesteld in samenwerking met het comité Leidseweg Noord.

Harry Kroeze die de petitie aanbood in gesprek met verslaggever Lieuwe van Slooten

Het college heeft zichzelf nog twee maanden gegeven om tot een besluit te komen. In de commissievergadering van 13 september en in de raad van 4 oktober staat het onderwerp weer op de agenda.