Leidse particulieren mogen over een paar jaar geen vuurwerk meer kopen of afsteken in Leiden. In plaats daarvan komt er een centrale vuurwerkshow bij de Lammermarkt en mogelijk wordt er ook op wijkniveau iets georganiseerd.

Hoe de uitwerking precies gaat verlopen is nog onduidelijk, maar dat Leiden afstevent op een stadsbreed vuurwerkverbod is helder. 

Ondanks de problemen die burgemeester Lenferink ziet met het instellen van zo’n stadsbreed verbod, nam de gemeenteraad afgelopen nacht de motie aan die de Partij voor de Dieren indiende samen met de PvdA, GroenLinks, de SP, D66 en de ChristenUnie. Daarin wordt de gemeente opgeroepen om een stappenplan te maken om van Leiden nog in deze collegeperiode één grote vuurwerkvrije zone te maken

Om vuurwerkliefhebbers tegemoet te komen komt er een centrale vuurwerkshow, maar niet voordat op veel meer plekken een vuurwerkverbod van kracht is geworden. Na de zomer moet het college een voorstel klaar hebben, inclusief een overzicht van de kosten die de aanpak met zich meebrengt.

In de tussentijd kan Leiden dan ook in overleg treden met de buurgemeenten, omdat een Leids verbod kan leiden tot meer overlast in Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.