Woningcorporatie Ymere verkoopt een groot deel van haar bezit in Leiden aan woningcorporatie Portaal. Het gaat om 867 woningen, vrijwel allemaal sociale huurwoningen.

Beide corporaties sloten donderdag de koopovereenkomst. De betrokken huurders, huurdersverenigingen en de gemeente Leiden worden donderdag over de verkoop geïnformeerd.

De komende maanden werken de corporaties samen aan de voorbereiding van de overdracht. Eind dit jaar vindt de daadwerkelijke levering van de woningen plaats. De opbrengst van de verkoop investeert Ymere in sociale volkshuisvesting in de Metropoolregio Amsterdam.

Zittende huurders kunnen in hun huis blijven wonen. Portaal neemt alle huurcontracten ongewijzigd over. De afgelopen jaren was Portaal al verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van een groot deel van de verkochte huurwoningen.

Door de verkoop trekt Ymere zich bijna helemaal terug uit Leiden om zich te concentreren op een aaneengesloten woningmarktgebied in de noordelijke randstad: de Metropoolregio Amsterdam. Met de verkoop van de woningen aan Portaal wordt volgens de corporaties voorkomen dat het aantal sociale huurwoningen in Leiden afneemt.