Het Leidse college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerpbestemmingsplan Schipholweg 130 vastgesteld. De locatie van het oude postkantoor en sorteer en -verdeelcentrum wordt herontwikkeld.

De bestaande bebouwing wordt gesloopt en in plaats daarvan komt er een nieuwe brandweerkazerne met ernaast en erboven 180 appartementen.

De brandweerkazerne komt in plaats van de verouderde kazerne aan de Gooimeerlaan in de Merenwijk en heeft als voordeel dat de aanrijtijden worden verkort

Niet alleen bij calamiteiten binnen Leiden, maar ook Leiderdorp en Oegstgeest kunnen vanuit de nieuwe kazerne sneller bereikt worden. Om die reden sluiten de kazernes in die twee Leidse buurgemeenten, die worden bemand door de vrijwillige brandweer, op termijn.