De gemeenteraad van Leiden gaat op initiatief van de ChristenUnie en GroenLinks onderzoeken waarom een groeiend aantal Leidse schoolkinderen geen zwemdiploma heeft. Uit onderzoek is gebleken dat zeven procent van de kinderen in groep zeven geen zwemdiploma heeft.

Voor het onderzoek wordt een half jaar uitgetrokken.

Voor het onderzoek is 10.000 euro beschikbaar. Dat geld was in eerste instantie begroot voor het eerste onderzoek, maar dat kon met bestaande cijfers van onder andere de GGD worden gedaan. De vraag aan de Leidse gemeenteraad was vervolgens of dat geld in het jeugdsportfonds werd gestort, of ergens anders voor werd ingezet. Krol stelde voor het geld gericht in te zetten om de kwetsbare doelgroep aan het zwemmen te krijgen.

"Zeven procent van de Leidse kinderen in groep zeven die niet kunnen zwemmen vind ik een ernstig cijfer", zegt fractievoorzitter Pieter Krol van ChristenUnie Leiden. Samen met raadslid Martijn Otten van de PvdA Leiden schreef hij het voorstel voor het vervolgonderzoek. "Leiden is een waterrijke omgeving en het is ontzettend belangrijk dat je leert zwemmen. We roepen het college nu op om te laten onderzoeken wat deze mensen ervan weerhoudt om zwemles te volgen."