De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van vijf Singelparkbruggen in Leiden start in september. Door de aanleg van de voetgangersbruggen ontstaat een aaneengesloten wandelroute van zes kilometer door het Singelpark. 

Ter voorbereiding op de bouw van de bruggen wordt de kademuur bij de Groenhazengracht van september tot december vernieuwd en wordt er grondwerk in het Ankerpark uitgevoerd.

De bruggen worden in twee periodes gebouwd. De eerste periode loopt van november 2018 tot februari 2019 en omvat de bouw van de Aeldisbrug (Groenhazengracht, tussen Rembrandtpark en Arsenaalplein), de Wisenniabrug (Oude Herengracht, tussen Huigpark en Blekerspark en de Hapynionbrug (Nieuwe Rijn, tussen Kaarsenmakersstraat en Utrechtse Veer).

Van januari 2019 tot en met mei 2019 worden de Loviumbrug (Oude Rijn, tussen de Zijlpoort en Ankerpark) en de brug tussen het Ankerpark en de Binnenoostsingel gebouwd.

Alle bruggen moeten voor de zomer van 2019 klaar zijn.