De gemeenteraad is donderdagavond in ruime meerderheid akkoord gegaan met het beschikbaar stellen het geld om nieuw kunstsgras voor sportcomplex Morskwartier te realiseren. 

Vooruitlopend op de herinrichting van sportcomplex Morskwartier wordt veld 2 bij DoCoS vervangen door kunstgras. Het veld is bestemd voor de voetbalclub maar tot aan de herinrichting van het sportpark gaat ook de Leidse Rugby Club DIOK er gebruik van maken. Een bedrag van ruim acht ton wordt beschikbaar gesteld.

Met het extra kunstgrasveld moet de hoogste nood voor de twee clubs in de Mors worden geledigd. Voor DoCoS kan nu de trainings- en wedstrijdcapaciteit uitgebreid worden en DIOK kan het groeiend aantal leden beter opvangen.

Het nieuw aan te leggen kunstgrasveld is van een ander type dan het omstreden kunstgras dat wordt ingestrooid met korrels rubbergranulaat. Omdat het sporten op kunstgras boven elke twijfel over gezondheidsrisico’s verheven moet zijn, wordt nu gekozen voor een kunstgrasveld met de kunststof TPE.

Verlichting

Het nieuwe veld krijgt bovendien masten met LED-verlichting. Die heeft het bestaande veld nu niet waardoor er met name in de wintermaanden niet gespeeld kan worden.

Naast het kunstgras en de verlichting wordt ook het aantal kleedkamers uitgebreid. De twee clubs hebben allebei eigenlijk te weinig kleedkamers en dat wordt tot de definitieve herinrichting nu opgelost met de plaatsing van tijdelijke kleedkamer-units. Eén voor DIOK en één voor DoCoS.

Brug

Ook wordt sportpark Morskwartier met een nieuwe brug verbonden met het naastgelegen sportpark Morskwartier I zodat de spelers van DIOK makkelijker bij het nieuwe kunstveld kunnen komen.

De herinrichting van het hele sportcomplex in de Mors laat nog enkele jaren op zich wachten. Onderdeel van die plannen is de sloop van de 3 Octoberhal en dat kan pas als het nieuwe Indoor Sportcentrum aan de Boshuizerkade is gerealiseerd. De clubs die nu gebruik maken van de 3 Octoberhal verhuizen tegen die tijd naar de nieuwe hal.

Hybride 

De SP en de Partij Sleutelstad (PS) probeerden nog aan het voorstel te sleutelen en dienden enkele moties in. Zo wil de SP dat echt groen dat wordt vervangen door kunstgras wordt gecompenseerd. Ook wil de partij dat er een grens wordt gesteld aan de aanleg van nieuwe kunstvelden.

In de toekomst zou er alleen nog gebruik gemaakt mogen worden van hybride velden waarbij echt gras in een geweven kunstgrasmat groeit. De moties kregen onvoldoende steun. Ook het voorstel van de PS om nu in de Mors ook al te kiezen voor een hybride veld haalde het niet.