De gemeente start een proef met sensoren voor laad- en losplekken op de Hooigracht in Leiden. De proef gaat in het laatste kwartaal van 2019 van start.

De sensoren meten hoe lang een auto ergens staat en moeten het mogelijk maken dat klanten nog wel kort kunnen parkeren, zonder dat ze meteen een bon krijgen. De proef wordt gestart omdat ondernemers aan de Hooigracht hun zorgen hebben geuit bij de gemeente over de herinrichting van de straat. Bij de herinrichting, die eind 2018 van start gaat, zullen alle parkeerplekken in de straat verdwijnen.

Met de pilot wordt gezocht naar een objectief meetsysteem dat zowel ondersteuning biedt voor de handhaver, als voor automobilisten die kort willen parkeren. In maart 2019 wordt de technologie gebruiksklaar gemaakt en in het tweede en derde kwartaal worden de sensoren geplaatst en in bedrijf gesteld. De proefperiode start in het laatste kwartaal van 2019 en begin 2020 worden de resultaten geanalyseerd en getoetst.

Herinrichting

De Hooigracht wordt heringericht bij de aanleg van de Centrumroute. Eén van de uitgangspunten is het opheffen van de parkeerplaatsen op de Hooigracht. Dat moet de verkeersveiligheid verbeteren en de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Ook moet het opheffen van parkeerplaatsen de doorstroom van het busvervoer bevorderen en kunnen er extra fietsenrekken worden geplaatst.