Pim van Vliet (42 jaar) volgt vanaf 1 oktober Jan Nauta op als algemeen directeur en gemeentesecretaris bij de gemeente Leiden. Van Vliet werkt sinds vorig jaar september als hoofd concernstaf bij de gemeente Leiden.

Ze heeft onder andere gewerkt als manager bij de Rijksoverheid, onder meer als projectdirecteur Migratie bij het ministerie van Justitie & Veiligheid. De jaren daarvoor was zij onder andere nauw betrokken bij de vorming van de nationale politie en de staatkundige hervormingen van de Nederlandse Antillen, maar bijvoorbeeld ook bij de organisatieontwikkeling en vernieuwing binnen het ministerie van Justitie zelf.

Pim van Vliet volgt Jan Nauta op die deze functie bekleedt sinds 2011 en per 1 oktober met pensioen gaat.